Bucuresti, sector 3.   —> 0742873088

INREGISTRARE DECLARATIE BENEFICIAR REAL

Oferim si servicii de inregistrare declaratie beneficiar real sau, asa cum mai este cunoscuta „declaratie privind beneficiarul final al societatii” (in engleza UBO – Ultimate Beneficial Owner / Ownership).

Conform ultimelor modificari legislative, toate SRL-urile sunt obligate sa inregistreze la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul in circumscriptia caruia isi au sediu, anual, declaratia privind beneficiarul real al societatii.

Astfel, art. 56 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevede:

(1)Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

(2)Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

(3)Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

(4)Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

(5)Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

Va stam asadar la dispozitie pentru a va reprezenta / asista in parcurgerea acestei proceduri.

infiintare srl
Infiintare modificare firma srl. ro
Call Now ButtonSună-ne acum!